میز خدمت

عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 61
بازدید کل : 1564467
کاربران آنلاین : 1
بازدید این صفحه : 19363

 

  
راه ارتباطی > اطلاعات تماس >
.: اطلاعات تماس

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
تلفن گویاجهت مشاهده لیست موس را روی گزینه موضوع تماس نگه داریدلیست پیوست36360302 
کارشناس مرکز رشد جامع 343
کارشناس مرکز رشد نفت و مسئول آزمایشگاه 370
کارشناسان مرکز رشد کشاورزی 347 و 341
مدیر مراکز رشد اقماری 345
کارشناسان امور مالی 314، 315، 342
صندوق پژوهش و فناوری 328
دفتر مالکیت فکری 329
واحد حقوقی 329
کارگاه مکانیک 293
تدارکات 318
انبار 319
دبیرخانه 361
 
 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
دفتر ریاستآقای نصیری36360300-136360302 
تماس با مدیریت 
 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
مدیریت روابط عمومیآقای عفیفی پور3636030436360304 
اطلاع رسانی 
 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
حراستآقای تارخ3624816136248161 
- 
 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
امور موسساتآقای شفیعی36360303-345 
شرایط پذیرش ، نحوه پذیرش ، تسهیلات
پیگیری امور مربوط به شرکت ها 
 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
مدیریت امور اداریخانم روحانی36241269 
مسائل اداری 
 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
مدیریت امور مالیخانم کابلی36240803 
مسائل مالی و قراردادها 
 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
مدیریت بازاریابی و ارتباطاتخانم زارعداخلی 341 
امور بازاریابی و ارتباطات 
 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
مدیریت خدمات فنی و تخصصیآقای تمدنی نژاد36360323 
امور مربوط به شبکه داخلی پارک و اختلالات شبکه ،
اینترنت و ... 
 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
رئیس اداره عمرانآقای شاپوریان36360303-311داخل 
امور عمرانی و تاسیساتی 
 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
نگهبانی-36360303-300 
اطلاع رسانی 
 
24 ساعته