میز خدمت

عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 50
بازدید کل : 1564456
کاربران آنلاین : 2
بازدید این صفحه : 7327

 

  
پيوند ها > سازمان ها و مراکز دولتي
.: پيوند ها .:. سازمان ها و مراکز دولتي

ططغظپ طظظطظ طططط
1سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايرانhttp://www.irost.org
2مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايرانwww.irandoc.ac.ir
3مرکز اطلاعات ساختمان و مسکنhttp://www.icic.gov.ir
4مرکز بين المللي گفتگوي تمدن هاwww.dialoguecentre.org
5سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورwww.mporg.ir
6سازمان زمين شناسي و اکتشاف معدني ايرانwww.gsi-iran.org/p/index.html
7سازمان ايرانگردي و جهانگرديwww.itto.org/index.asp
8سازمان حفاظت محيط زيست ايرانwww.irandoe.org
9سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايرانwww.irib.com
10سازمان اصلاح و توسعه صنايعwww.idro.org
11اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايرانwww.iccim.org
12هواپيمايي جمهوري اسلامي ايرانwww.iranair.com
13امور ارتباطات ديتا وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفنwww.dci.co.ir
14مرکز پژوهش هاي مجلسwww.majlis.ir
15بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايرانwww.cbi.ir
16شرکت نمايشگاه های بين المللي ايرانwww.iranfair.com/default.htm
17موسسه استاندارد و تحقيات صنعتيwww.isiri.com
18بازار بورس تهرانwww.tse.or.ir
19سازمان ميراث فرهنگیwww.iranmiras.org
20سازمان مديريت صنعتی www.imiorg.com
21سازمان مديريت صنعتی منطقه جنوب www.simi.org.ir
22شرکت پست جمهوری اسلامی ايران www.irpost.com
23شهرداري شيرازwww.shirazcity.org
24استانداری فارس www.farsprovince.com
25سازمان ايرانگردی و جهانگردی استان فارس www.farstourism.net
26سازمان نظام مهندسی استان فارس www.farsnezam.org
27اداره کل بازرگانی استان فارس www.farscommerce.com
28اتاق بازرگانی و صنايع و معادن شيراز www.sccim.com
29شرکت برق منطقه ای فارس www.frec-ir.org
30خانه صنعت و معدن استان فارسwww.industry-mine.org
31موسسه فن آوران فارسwww.fars-specialist.org
32جشنواره نوآوری و فناوری پارسیانhttp://www.fitp.ir
33سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی - دفتر تجاری سازی و انتقال فناوریfanavari.areo.ir