میز خدمت

عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 48
بازدید کل : 1564454
کاربران آنلاین : 3
بازدید این صفحه : 17536

 

  
درباره پارک > ساختار سازماني >
.: ساختار سازماني

هیات امنا
رئیس پارک
شورای پارک
دفتر ریاست
روابط عمومی
روابط بین الملل
مسئول حراست
کارشناس حقوقی
معاونت فناوری و نوآوری
مدیر موسسات
مدیر بازاریابی و ارتباطات
رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی
معاونت پشتیبانی
مدیر امور اداری
رئیس اداره امور عمران
مدیر امور مالی
رئیس مرکز رشد جامع
رئیس مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی
رئیس مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی
رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
رئیس مراکز رشد اقماری
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان استهبان
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان جهرم
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان فسا
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان قیروکارزین
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آباده
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سپیدان
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کازرون
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لار