میز خدمت

عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 45
بازدید کل : 1564451
کاربران آنلاین : 3
بازدید این صفحه : 7471

 

  
پيوند ها > دانشگاه ها و مراکز علمي
.: پيوند ها .:. دانشگاه ها و مراکز علمي

ططغظپ طظظطظ طططط
1دانشگاه تهرانwww.ut.ac.ir
2دانشگاه شهيد بهشتيwww.sbu.ac.ir
3دانشگاه تربيت مدرسwww.modares.ac.ir
4دانشگاه صنعتي شريف www.sharif.ac.ir
5دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيwww.kntu.ac.ir
6دانشگاه اميرکبيرwww.aku.ac.ir
7دانشگاه بوعلی سيناwww.basu.ac.ir
8دانشگاه شيرازwww.shirazu.ac.ir
9دانشگاه اصفهانwww.ui.ac.ir
10دانشگاه پيام نورwww.pnu.ac.ir
11دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)www.azad.ac.ir
12دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران مرکزي)www.iauctb.org
13دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران شمال)www.iaunt.ac.ir
14دانشگاه تبريزwww.tabrizu.ac.ir
15دانشگاه علم و صنعت ايرانwww.iust.ac.ir
16دانشگاه علوم پزشکي شيرازwww.sums.ac.ir
17دانشگاه علوم پزشکي گيلانwww.gums.ac.ir
18دانشگاه علوم پزشکی زنجانwww.zums.ac.ir
19دانشگاه علوم پزشکي اهوازwww.aums.ac.ir
20دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتيwww.sbmu.ac.ir
21دانشگاه علوم پزشکي هرمزگانwww.hums.ac.ir
22دانشگاه علوم پزشکي تبريزwww.tbzmed.ac.ir
23دانشگاه علوم پزشکي تهرانwww.tums.ac.ir
24دانشگاه علوم پزشکي همدانwww.umsha.ac.ir
25دانشگاه الزهرا www.azzahra.ac.ir
26دانشگاه صنعتي اصفهانwww.iut.ac.ir
27دانشگاه شاهرودwww.shahrood.ac.ir
28دانشگاه صنعت نفتwww.put.ac.ir
29دانشکده مهندسي صنعت نفت اهوازwww.put.ac.ir/ftp/index.htm
30فرهنگستان زبان و ادب فارسيwww.persianacademy.ir
31مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضياتwww.ipm.ac.ir
32سازمان پزوهش هاي علمي و صنعتي ايرانwww.irost.com
33مرکز سرطان شناسيcancer-institute.ac.ir
34پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهwww.iiees.ac.ir
35مؤسسة مطالعات رياضی و فيزيک نظریwww.nic.ir
36کتابخانة ملی ايرانwww.nli.ir
37مؤسسة مطالعات علوم پايهwww.iasbs.ac.ir
38آکادمی علوم پزشکیwww.ams.ac.ir
39پژوهشگاه صنعت نفتwww.ripi.ir
40مرکز ملي اقيانوس شناسيwww.incoir.org
41مؤسسة پليمر ايرانwww.iranpolymerinstitute.org
42سایت بدون ویروس دات کامhttp://www.bedonevirus.com