میز خدمت

عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 39
بازدید کل : 1564445
کاربران آنلاین : 2
بازدید این صفحه : 18496

 

  
صفحه اصلی > اهداف و وظایف
.: اهداف و وظایف

اهداف پارک علم و فناوری
• کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور
• تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و تحقق ارتباط بین بخشهای تخقیقاتی  ، تولیدی و خدماتی جامعه
• افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش
• کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی  و بین المللی
• افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناور داخلی در سطح بین المللی
• حمایش از ایجاد و تاسیس شرکتهای کوچک و متوسط فناوری
• حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نو آور
• توسعه همکاری های بین المللی برای استفاده از تجارب جهانی
• حضور موثر در بازارهای فناوری جهان